Sajling jahta - najam u Crnoj Gori

4 sati: 500 eur
4 sati: 600 eur
8 sati: 800 eur
8 sati: 800 eur
Zalazak sunca (1 sat): 200 EUR
Zalazak sunca (1 sat): 200 EUR
4 sati: 350 eur
6 sati: 500 eur
8 sati: 650 eur
2 sati: 400 eur
4 sati: 500 eur
6 sati: 650 eur
Zalazak sunca (1 sat): 200 EUR
Zalazak sunca (1 sat): 200 EUR
do 8 osoba
do 7 osoba
do 15 osoba
do 7 osoba
6 sati: 650 eur
6 sati: 750 eur
4 sati: 500 eur
4 sati: 600 eur
8 sati: 800 eur
8 sati: 800 eur
Zalazak sunca (1 sat): 200 EUR
Zalazak sunca (1 sat): 200 EUR
2 sati: 400 eur
4 sati: 500 eur
6 sati: 650 eur
6 sati: 650 eur
6 sati: 750 eur
do 12 osoba
do 8 osoba
do 8 osoba
do 8 osoba
4 sati: 500 eur
8 sati: 800 eur
Zalazak sunca (1 sat): 200 EUR
do 4 osoba
6 sati: 650 eur
2 sati: 450 eur
4 sati: 550 eur
6 sati: 600 eur
do 12 osoba
8 sati: 800 eur
2 sati: 450 eur
6 sati: 600 eur
4 sati: 550 eur
2 sati: 450 eur
4 sati: 550 eur
6 sati: 600 eur
8 sati: 800 eur
8 sati: 800 eur
do 10 osoba
do 9 osoba
2 sati: 450 eur
6 sati: 600 eur
4 sati: 550 eur
2 sati: 450 eur
4 sati: 550 eur
6 sati: 600 eur
8 sati: 800 eur
8 sati: 800 eur
do 10 osoba
do 8 osoba
2 sati: 450 eur
6 sati: 600 eur
4 sati: 550 eur
2 sati: 450 eur
4 sati: 550 eur
6 sati: 600 eur
8 sati: 800 eur
8 sati: 800 eur
do 10 osoba
do 10 osoba
2 sati: 450 eur
6 sati: 600 eur
4 sati: 550 eur
2 sati: 450 eur
4 sati: 550 eur
6 sati: 600 eur
8 sati: 800 eur
8 sati: 800 eur
do 10 osoba
do 10 osoba
2 sati: 450 eur
6 sati: 600 eur
4 sati: 550 eur
2 sati: 450 eur
4 sati: 550 eur
6 sati: 600 eur
8 sati: 800 eur
8 sati: 800 eur
do 10 osoba
do 12 osoba
2 sati: 450 eur
6 sati: 600 eur
4 sati: 550 eur
2 sati: 450 eur
6 sati: 600 eur
4 sati: 550 eur
8 sati: 800 eur
8 sati: 800 eur
do 10 osoba
do 10 osoba
do 10 osoba
do 10 osoba
2 sati: 450 eur
6 sati: 600 eur
4 sati: 550 eur
2 sati: 450 eur
4 sati: 550 eur
6 sati: 600 eur
8 sati: 800 eur
8 sati: 800 eur
do 10 osoba
2 sati: 450 eur
6 sati: 600 eur
do 10 osoba
4 sati: 550 eur
2 sati: 450 eur
6 sati: 600 eur
4 sati: 550 eur
8 sati: 800 eur
8 sati: 800 eur